Uzdignuti kompjutrski podovi

                                           Modularni-kompjuterski podovi

Visoko  kvalitetni  modularni  ili  izdignuti  podovi su dobra  tehnička rješenja
za   sve  prostore gdje  želimo  postiči funkcionalnost i eleganciju dizajna, a
zaštititi  instalacije   i e lektroničku   opremu od vanjskih utjecaja  i  učiniti  ih
nevidljivim,  a   pristupačnim.   Postavljamo   modularne   podove   poznatih
proizvođača. Podkonstrukcija  je  izrađena od  visokootpornog   čelika  zbog
visine  izdignutosti, na  koju  se postavljaju paneli  debljine  od 23 do 38  mm,
sa  završnim   slojem  od  tekstila,  PVC –a,  linoleuma, parketa, laminata  ili
keramike.

Najčešću primjenu nalazimo u industrijskim objektima, bankama,telefonskim
centralama...