Sanacija vlage u podlozi

Vlaga  koja je  potrebna za  kvalitetnu  reakciju  vezivnih sredstava  u  betonu  i  betonskoj podlozi predstavlja problem u postavljanju
drvenih  podloga i  parketa.Iako  je bitna  komponenta  u  gradnji  relativna vlažnost, kako materijala igrađevnih elementa, tako i zraka
te  podloge  za  postavljanje  obloga,  često  se ovom , vrlo  bitnom čimbeniku, ne pridodaje potrebita pozornost. Vlaga (voda) koja je
potrebna  za  kvalitetn u reakciju  vezivnih sredstava u betonu i betonskoj podlozi (estrih), predstavlja zapravo problem u postavljanju
podnih obloga, razdoblje od nekoliko mjeseci"prirodnog" sušenja često probija rokove zadane projektom, a  pogotovo je to slučaj ako
se radovi vrše u jesenskom i zimskom razdoblju (niže temperature i viši udio vlage u zraku)


Vlaga u materijalu
Vlaga  u  prostorima, a  naročito  u  novogradnjama  ili  gradnjama  koje  su  zatvorene i  duže  vremena neprozračene, čest je uzrok
dilatacija i  deformacija  drvenih  podnih  obloga. U prostoru  ima  vlage tik iznad tla, i to znatno više negoli što ima vlage pod stropom.
Ona  se  treba  izmjeriti  higrometrom, treba  pronaći  uzrok  nastajanja  vlage i  poduzeti  odgovarajuće  mjere  da  bi se ona uklonila.


Općenito bi uzroci vlage mogli biti sljedeći:
o prekratko vrijeme mirovanja estriha u odnosu na klimatske uvjete i na njegovu debljinu
o pretjerana  količina   vode  korištena  je  prilikom  pripreme  cementne  mase, a i zbog  uporabe  nepranog  ili po  svojoj g ranulaciji
   neodgovarajućeg agregata
o prisutnost inertnih materijala (ekspandirana glina, vermikulit i slično)
o nazočnost higroskopnih materijala (neoprani sitan pijesak ili dodaci
o prodiranje vode izvana - prevelika vlaga iz vrta (hidroizolacija temelja), mjere protiv vlage od padalina
o relativna vlažnost zraka
o nedostaje  parna zaštita,  što znači da je cementni  estrih u izravnom kontaktu s vlažnom građevinskom strukturom i nalazi se na
   zemlji u prizemlju i bez podruma


Sušenje estriha
Normalno   vrijeme  sušenja  cementnog  estriha  je  10-15  dana  po  svakom  centimetru  debljine.  Sušenje  u j esensko- imskom
razdoblju, kao  što  je  već  istaknuto,  lako  može  potrajati i  dulje, ako  smo  masi  dodali porozne  i upijajuće materijale ili ako smo
površinu  na   kraju  strojno  obradili. S  uporabom  stroja,  površina  postaje  vrlo  kompaktna i  zatvorena, što  otežava  isparavanje
vode  koju  sadrži  estrih. Ukoliko  se  ne  krene  odmah  sa  procesom,  razdoblje  isušivanja  se može produžiti i za 50%.Nasuprot
tome,  tijekom  ljetnog  perioda,  zbog  vjetrovitih  ili  suhih  dana,  potrebno  vrijeme  sušenja  se  smanjuje.  Ako polažemo linoleum,
suvišna   vlažnost  (koju   najbolje  možemo  izmjeriti   karbidnom  CM   metodom )   kod   cementnih   estriha  ne  smije  prijeći  2%
(po  standardu JUS U.F2.016:1989  vlažnost  ne  smije prijeći  3%,  po  iskustvima  njemačkih i  talijanskih  podopolagača,  iskazuje
se  da  taj  stupanj  treba  biti  maksimalno  2%); a  primjerice  u  Austriji i  Sloveniji i  manje  od 2% (1,6-1,8%). Bez  obzira na to što
postoji  viš e metoda  za  mjerenje  vlažnosti  podloge  i  da  su neke  od  njih  vrlo j ednostavne,  moramo znati da najbolje jamstvo i
najtočnije rezultate daje metoda s karbidom, koju provodimo s CM aparatom.


Skraćivanje rokova radova
Polagači  podnih  obloga  prikliješteni  su između kratkih rokova koje im daju investitori i propisanih uvjeta za polaganje podne obloge.
Nepoštovanje  nužno  potrebnog  vremena  mirovanja i sušenja  estriha  je u većini slučajeva uzrok reklamacija i neplaćanja. Izvođač
završnih  radova  tu  je  praktički  nemoćan, premda obično, uz krajnjeg korisnika, trpi najveću štetu.Tradicionalno, radovi koji bi pčeli
početkom  jeseni  bili  bi  zaustavljeni  na 3- 4  mjeseca  radi  sušenja podloge te postavljanja podne obloge. Sa isušivanjem podloge
specijalnim isušivačima zraka, to razdoblje bi se smanjilo na svega nekoliko tjedana


Uređaji za isušivanje vlage
U pravilu  treba  prije  upotrebe uređaja za odvođenje vlage pustiti da se cementna površina nekoliko dana "odmori", jer kod prebrzog
isušivanja  mogu  nastati  izbočine. Za sušenje cementnih površina prije postavljanja obloga, odnosno parketa, preporučuje se da se
uz korištenje  uređaja  za  odvođenje vlage koriste i ventilatori velikog kapaciteta.Njima se propuhuje suhi zrak kojeg stvara uređaj za
odvođenje  vlage  s  velikom  brzinom  iznad  cementne  površine.  Optimalnim  miješanjem  zraka  sprečava se točkasto isušivanje
cementne  površine  a  prednosti  su  bitno  brže i  ravnomjernije  isušivanje, nego  ako se samo koriste uređaji za isušivanje vlage u
građevinarstvu.
Također treba  imati na umu da zimi  temperiranje prostora izgradnje pomoću topova za zagrijavanje podiže temperaturu, ali se time
ne  može  odstraniti vlaga. Djelomično se postižu i suprotni učinci: 1 kg propan plina sadrži više od 1 litre komprimirane vodene pare.
Kod  izgaranja  se  ta  para oslobađa a posljedica je povećanje vlažnosti. Stoga treba proučiti koje uređaje za zagrijavanje se može i
smije  upotrijebit i za  pojedini  slučaj. Dodatnim  strujanjem  zraka  povećava  se  učinkovitost  sušenja. Stoga  se  koriste ventilatori
kapaciteta 1.000 do 30.000 m3/h.